چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

درباره

دو چیز را همیشه فراموش كن:
خوبی كه به كسی می كنی
بدی كه كسی به تو می كند

پياده در شطرنج اگر تا اخر راه ادامه دهد وزير ميشود

 

گزارش تخلف
بعدی